Financieel motief in Deventer Moordzaak

Wie heeft financieel voordeel van de moord? Dat is een van de eerste vragen die bij een onderzoeksteam naar voren komen. Hoe zat dat in de Deventer Moordzaak?

Lange tijd werd Ernest Louwes gezien als degene die de moord zou hebben gepleegd met als doel zichzelf te verrijken. Hij zou dus een financieel motief hebben gehad.

Maar het Hof Den Bosch maakte aan die gedachte een eind. Het achtte een financieel motief zeer onaannemelijk. Maar hij werd wel veroordeeld.

Ook Michael de Jong, de ‘klusjesman’, zou een financieel motief hebben gehad. Lange tijd werd immers aangenomen dat hij wel in het eerste testament een legataris was maar niet meer zou voorkomen in het tweede testament En dus …

Maar zijn positie in het nieuwe testament bleek ongewijzigd en dus zou ook hij geen financieel motief hebben gehad. Tenzij hij zou hebben verwacht de enige erfgenaam te zijn geweest en dat als een flinke teleurstelling zou hebben ervaren.

Het aantal personen in de kring van intieme bekenden van mevrouw Wittenberg is zeer beperkt. Het staat vrijwel vast dat de moordenaar in die kring moet worden gevonden.

Louwes is nu tot op het hoogste niveau veroordeeld, maar stel – en dat is gezien het al negen jaar lopende herzieningsonderzoek allerminst uit te sluiten – dat hij na een herziening uiteindelijk wordt vrijgesproken.

Wie blijven er dan als de meest voor de hand liggende daderkandidaten met een financieel motief over?

Zoveel zijn het er niet.

2 thoughts on “Financieel motief in Deventer Moordzaak

 1. De recherche viel over de f. 17.000 die Louwes dd 15 oktober 1999 op een nieuwe – gemerkte – bankrekening stortte, nadat de politie hem deze som dezelfde dag nog contant in handen drukte.

  De recherche was totaal niet verrast, toen de klusjesman eind september meldde, dat mevrouw Wittenberg 1,8 miljoen gulden had gevangen voor een stuk grond. Hoe dat geld vervolgens in het vermogen vloeide staat echter nergens in het dossier te lezen.

  Dat bedrag was ruim 100 x zo hoog.
  Penny wise and pound foolish dus.

 2. Het frappante is dat Bas Haan nog steeds gelooft dat het Louwes om het geld van de weduwe te doen was. Niet alleen fileert deemzetnl vakkundig de passages in het boek van Haan die gaan over het openen van rekeningen e.d. , ook in het eindvonnis van 2004 is financieel gewin niet opgevoerd als motief voor de moord. Terwijl dat vonnis welhaast uniek te noemen omdat in de uitspraak elke verwijzing naar een motief ontbreekt. Daaruit blijkt wel dat naar de mening van het het Hof het financiële motief er gewoon niet wás.
  Maar de vraag is hier: wie is dan wél de moordenaar? Wie is de NN-dader? Nota bene werd in het proces verbaal van de rijksrecherche van 12 maart 2014 Aben geadviseerd nader onderzoek naar een eventuele NN- dader in te stellen. Als ik het goed begrepen heb, heeft Aben dat gewoon naast zich neergelegd.
  Het betreffende PV, waaruit blijkt dat een moord op de vrijdag waarschijnlijker is dan op donderdag, beluit met: ” Het mogelijk optreden van een (mede) dader is in zichzelf al onderzoekswaardig, maar roept ook een hernieuwde vraag op naar de waarschijnlijkheid van het daderschap van de [oorspronkelijke veroordeelde]”.
  Een zo duidelijke oproep van de rijksrecherche kan toch niet genegeerd worden??

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *