Onderzoek duurt wel heel erg lang

Ook advocaat-generaal bij de Hoge Raad mr. Aben vindt dat zijn onderzoek heel lang duurt.
Maar het is een complexe zaak, vindt hij.

In het interview met De Stentor van september 2019 valt de interviewer opnieuw met de deur in huis en vraagt aan mr. Aben:

“Duurt uw onderzoek in de Deventer Moordzaak niet heel erg lang; het is al in 2014 begonnen.”

De advocaat-generaal mr. Aben denkt hier toch anders over.

Jawel, maar je begint ook niet meteen met onderzoeken. Je roept een begeleidingscommissie in het leven met de rechter-commissaris, de verdediging, een officier van justitie en stelt dan vast waar je staat en hoe je verder moet. De verdediging vraagt om het onderzoek en stelt veel vragen. Ik ben zelf ook altijd veel te optimistisch en denk dat het sneller kan, maar met dna-onderzoek ben je zo drie, vier jaar verder. Je moet eerst allerlei deskundigen zoeken en selecteren op geschiktheid, zij moeten zich vervolgens inlezen en aan de slag gaan. Er vallen deskundigen af en je zoekt nieuwe. Zo kan het tot je schrik gebeuren dat je vijf jaar verder bent. Maar ik weet nog steeds niet wanneer we klaar zijn.

Laten we zijn onderzoek van de afgelopen jaren tot heden (januari 2021) ontleden. Waar wordt al die tijd dan aan besteed in de complexe Deventer Moordzaak?

ActiviteitHoe lang?
Oproepen begeleidingscommissie9 maanden, want dat is de tijd die ervoor staat.
Vaststellen waar je staat en hoe je verder moet6 maanden, want onderschat het vele denkwerk niet.
Verdediging vraagt om onderzoek …Met het vragen om onderzoek is het onderzoek begonnen, dat telt dus niet.
… en stelt veel vragen12 maanden. Weliswaar zijn de veroordelingen steeds ‘overtuigend’ tot stand gekomen, maar ja, misschien was het bewijs toch niet zo overtuigend. Dat moet dus goed worden uitgezocht.
Met DNA-onderzoek ben je zo drie, vier jaar verderSpecificatie volgt.
Zoeken van allerlei deskundigen18 maanden, want ja, waar vind je in Nederland DNA-deskundigen? Virulogen genoeg, maar …
Selecteren op geschiktheid6 maanden, iedere HR-medewerker weet hoe moeilijk dit is.
Inlezen door deskundigen12 maanden, het is een complexe zaak, ook voor deskundigen.
Deskundigen vallen af en je zoekt nieuwe12 maanden, zie boven.
Met de 75 maanden tot heden zijn we er nog nietWe zitten pas op 6.25 jaar, valt dus nog mee. Aben kan rustig de tijd nemen.

Laten we vooral niet vergeten dat het hier gaat over een zaak die al grondig is bekeken (helaas lang niet altijd foutloos) en die wettig en overtuigend is bewezen. Overtuigend en toch moet het meer dan 6.5 jaar duren om alles nog eens rustig na te lopen?

Laten we de complexiteit van de Deventer Moordzaak eens vergelijken met een paar andere ‘complexe’ zaken:

ActiviteitHoe lang?
Wat doet een studente geneeskunde in 6 jaar?Studeert, doet practica, coschappen en wordt eindelijk basisarts.
Wat doet Andrew Wiles1 in iets meer dan 6 jaar?Bewijst de laatste stelling van Fermat.
Wat doet Bletchley Park2 in minder dan 6 jaar?Decodeerttijdens WO2 talloze Duitse Enigma-berichten.
Wat gebeurt na een vliegtuigcrash in 6 jaar?Tussen de vele wrakstukken wordt de kleinste oorzaak gevonden.
Wat doet bouwconsortium PUMA voor Havenbedrijf Rotterdam in 6 jaar?Legt Maasvlakte 2 aan voor minder dan 3 miljard euro.
Wat doen wegenbouwers van de A13/A16 in 6 jaar?Heel, heel veel, en binnen 6 jaar (2024) is de weg klaar.
Wat doet het Manhattan Project in iets minder dan 6 jaar?In Los Alamos wordt de weliswaar omstreden atoombom ontwikkeld.
Wat deden onderzoekers in encryptie in 6 jaar?3Ontwerpen complexe private/public key algoritmen die wereldwijd worden toegepast.
Wat doet de auto-industrie in 6 jaar?Ontwikkelt productielijnen voor betaalbare elektrische auto’s en verbetert accu’s.
Wat doet Isaac Newton in minder dan 6 jaar?4Schrijft een boek over de ‘wetten van Newton’ en houdt jaren over voor een boek over optica.

Maar dit alles is lang niet zo complex als mr. Abens onderzoek in de Deventer Moordzaak. Daarom moet hij er veel langer over doen.

  1. Wat belangrijke wiskundigen gedurende drie eeuwen vergeefs hadden geprobeerd,lukte Wiles wel. Hij bewees de laatste Stelling van Fermat: De formule an+bn=cn met a, b, c natuurlijke getallen gaat alleen op voor n = 2.
  2. Vooral in Bletchley Park wisten tijdens WO2 duizenden personen van diverse pluimage onder leiding van de wiskundige Alan Turing de Enigmaberichten te decoderen.
  3. Onder meer het betalingsverkeer is mogelijk door de nieuwste public/private key encryptie-methoden.
  4. In 17e eeuw ontwikkelde Isaac Newton de differentiaal- en integraalrekening en was tevens grondlegger van de klassieke mechanica.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.