Vraagbaak Deventer Moordzaak (1)

Over de Deventer moordzaak is sedert 1999 veel geschreven. Processen verbaal, rapporten, requisitoirs, arresten, artikelen en boeken en het houdt voorlopig niet op.

En sinds enkele jaren zijn daar de sociale media bijgekomen: Twitter en Facebook.

En zo kan iedereen over deze ingewikkelde zaak zijn mening geven, nieuwe feiten aandragen of bestaande feiten betwisten.

Helaas wordt op deze wijze hier en daar, goed bedoeld, en meestal onbewust, de waarheid geweld aangedaan.

Het valt ook niet mee. Waar de zaak eerst nog betrekkelijk overzichtelijk leek, wordt die gaandeweg steeds gedetailleerder en gespecialiseerder.

Zo kon Louwes eerst nog eenvoudigweg als verdachte worden aangemerkt vanwege een telefoontje dat voor onmogelijk werd gehouden en zijn alibi onderuit haalde. Dat viel door iedereen te volgen.

Uiteindelijk ging het over zeldzaam optredende atmosferische omstandigheden in samenhang met bijzonderheden van het functioneren van het mobiele netwerk in 1999.

Die technische en specialistische discussies waren niet meer voor iedereen goed te volgen en dus werden hier en daar stelligheden aangedragen die feitelijk onjuist bleken te zijn.

Ook wordt het bloedvlekje #10 vaak genoemd als blijk van de schuld van Louwes: “En hoe verklaar je dan dat bloedvlekje met zijn bloed? Nee, hij is de dader, dat kan niet anders.”

Zou zo’n iemand de moeite nemen wat dieper in het DNA-bewijs te duiken, dan zou hij het er snel mee eens zijn dat het niet Louwes’ bloed is, maar dat van het slachtoffer, ingebed in een wolk speeksel van Louwes. Speeksel dat overigens veel meer DNA bevat dan bloed.

Maar wie neemt het deze persoon kwalijk dat hij deze moeite niet kan of wil doen. Het is ingewikkelde materie en niet iedereen kan daarin zijn weg vinden.

Maar zo blijven de misverstanden wel bestaan en gaan ze een eigen leven leiden.

In deze kakofonie van meningen ontstond een bron van goed onderbouwd feitenmateriaal die we inmiddels wel de Vraagbaak Deventer Moordzaak mogen noemen. Deze vraagbaak is een grote website die door een deskundige chemicus gedurende tien jaar met veel zorg en deskundigheid is samengesteld.

Wie weer eens een mening op Twitter of Facebook ten beste wil geven, zou er daarom goed die te toetsen aan het feitenmateriaal in deze vraagbaak.

De hele Vraagbaak is erg omvangrijk en gespecialiseerd. Daarom heeft de samensteller een Vraagbaak light samengesteld: In het pak genaaid. In een prettige verteltrant wordt de Deventer moordzaak voor iedereen begrijpelijk gemaakt.

One thought on “Vraagbaak Deventer Moordzaak (1)

  1. Het zou misschien een goed idee zijn als het gehele dossier, inclusief alle processen-verbaal, alle onderzoektsrapporten enzovoort, over de Deventer Moordzaak gedigitaliseerd op internet geraadpleegd zou kunnen worden. Als gewone geïnteresseerde heb je niet de beschikking over het gehele dossier en ben je afhankelijk van wat een handjevol publicisten die daar wel over beschikken, daarover kwijt willen. Als het gehele dossier online beschikbaar zou zijn, dan kun je als gewone geïnteresseerde het gehele dossier lezen en er zelf een oordeel over vormen.

    Het gehele dossier zal ongetwijfeld erg omvangrijk zijn en het zal een enorm karwei zijn om het allemaal te digitaliseren, maar vele handen maken licht werk en misschien zijn er wel genoeg vrijwilligers te vinden om die taak op zich te nemen. Een ander probleem is hoe je de webspace daarvoor vindt en wie dat gaat betalen, maar daarvoor geldt ook vele handen maken licht werk. Veel mensen krijgen bij hun internet abonnement een bepaalde hoeveelheid webspace waar de meeste mensen niets mee doen. Die kan dan daarvoor gebruikt worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.