Sleutels

Naast het lichaam van mevrouw Wittenberg lag een sleutel-etui dat daar moet zijn neergelegd. Met welk doel? Er zijn diverse verklaringen voor gegeven.

Maar die sleutels blijven een raadsel.

Het Tactisch Journaal maakt ook gewag van de sleutels. In mutatie 15 wordt gemeld:

Onder/naast het slo. lag slkeutelbos, netjes in etui getrokken.Hieraan o.m. sleutel voordeur.

We gaan er maar vanuit dat het sleutel-etui toebehoorde aan het slachtoffer. Vreemd is het dat de sleutels op die plek lagen, want het is inmiddels vrijwel zeker dat mevrouw Wittenberg ongeveer 6-24 uur na haar overlijden is versleept. Het is dus uitgesloten dat ze op de plaats waar ze werd gevonden, de sleutels uit haar hand heeft laten vallen.

Natuurlijk besteedt ook deemzet.nl aandacht aan deze bijzondere vondst en somt tegelijk verwante bijzondere observaties op.

2 thoughts on “Sleutels

  1. “Direct naast het linker bovenbeen van het slachtoffer lag een bruine sleutel-etui op de vloer. Wij stelden deze veilig met nummer C3.”.

    Als ik de betreffende foto op de site deemzet.nl bekijk, dan komt bij mij het volgende mogelijke scenario naar voren: de dader heeft op de eerste avond de sleutels van de weduwe meegenomen, is de tweede avond met die sleutel weer naar binnen gekomen om het lichaam te verslepen en de messteken toe te dienen. Een rechtshandige dader heeft dat sleutel-etui dan in zijn rechterhand na binnenkomst, hij houdt dit ook in zijn rechterhand tijdens de versleping aan de benen van de weduwe, maar kan dit etui niet langer vasthouden als het mes tevoorschijn gehaald moet worden en de messteken moeten worden aangebracht. Het sleutel-etui wordt daarom dus rechts naast de weduwe gelegd en blijft daar liggen (zonder enige bijbedoeling). Is dat sleutel-etui (C3) overigens ooit op sporen onderzocht?

  2. @Agno
    C3 werd niet aangeboden voor dacty en ook niet voor DNA.
    Volgens commissaris Visscher werden in zo’n geval geen sporen gevonden. Maar weet Visscher dat wel?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *