Een moord zonder reconstructie?

Wat? Een moord en er heeft geen reconstructie plaats gevonden? Daar zullen de rechters toch geen genoegen mee nemen!

Op de website deemzet.nl worden in een 30 pagina’s tellend document (De dynamiek van de moord op mevr. Wittenberg) vrijwel alle aspecten van de moord beschreven: hoe de moord zou zijn gepleegd, waar in het huis van het slachtoffer, hoe ze is versleept, hoe ze diverse keren in haar borst is gestoken.

Het document begint echter verrassend:

Het is opmerkelijk dat bij de Deventer Moordzaak geen reconstructie heeft plaatsgevonden van de moord, terwijl bij de definitieve veroordeling van Ernest Louwes bij het hof in Den Bosch diverse aannames zijn gedaan over hoe de moord plaatsgevonden zou kunnen hebben. Op basis van het beschikbare sectieverslag en diverse foto’s is veel te vertellen over het verloop van de moord. Dan blijkt ook dat een aantal aannames bij de veroordeling niet worden ondersteund door de forensische bevindingen.

Het komt weinig voor dat bij een ernstig misdrijf een reconstructie ontbreekt. Wie internet raadpleegt over het onderwerp reconstructie van een moord ziet vele zaken voorbijkomen: de moord op Jill Himpe, de zaak Thijs H., de moord Sévèke, kwartetmoord Enschede, moord schoonmaker, etc.

Maar niet in de Deventer Moordzaak.

Was alles dan zo klaar als een klontje? Neen. Waren er geen vragen meer? Zeker wel, een heleboel.

Uit het bovenstaande fragment blijkt dat diverse aannames niet passen bij de forensische resultaten en een reconstructie zou dan zeker verhelderend kunnen werken.

Zo is het niet geheel duidelijk hoe de weduwe aan haar eind is gekomen. Is ze aangevallen met een slagwapen en welk voorwerp zou dat dan wel geweest zijn of is ze na een klap ongelukkig gevallen?

Waarschijnlijk is de weduwe gewurgd op de plaats waar ze is gevallen en is ze daarbij bijna om het leven gekomen.

Ook de omstandigheden rondom de moord (zoeken naar documenten, verdwenen broodbeleg, reinigen van de gang, etc.) zouden in de reconstructie kunnen worden betrokken. De rol van mogelijke verdachten zou essentieel kunnen zijn.

Maar waarom is er dan geen reconstructie geweest? Geen idee, maar het is een onvergeeflijke tekortkoming met grote consequenties.

Niet alleen Louwes had hierbij betrokken moeten worden maar er waren ook andere personen die gedurende enige tijd goede papieren hadden om als verdachte te worden aangemerkt en ook kort als zodanig zijn aangemerkt.

One thought on “Een moord zonder reconstructie?

  1. Geen idee?
    Bedenk allereerst, dat er slechts sprake is van het ontbreken van een VERSLAG van de reconstructie. Misschien is er wel een poging gedaan tot reconstructie met het onthutsende resultaat, dat er helemaal niets kloppend te krijgen was en is het concept rapport maar gauw verwijderd, zoals ook gedaan is met het verslag van de Technische Recherche aangaande de bloedsporen op de blouse (op de beruchte CDROM).
    Wel is het opvallend, dat pas bij Maurice de Hond cs. een lichtje opging, dat er hier iets ontbrak. Ere wie ere toekomt.
    Daarnaast waren in de DMZ twee profilers actief, die allebei geluidloos door de zijdeur afscheid namen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *