Drie disclaimers

Je kunt niet meer gewoon met elkaar discussiëren zonder voorbehouden te moeten maken. Je loopt anders al gauw het risico in een kamp te worden ingedeeld waar je helemaal niet hoort.

Dit is ook het geval met de Deventer Moordzaak. Dat was altijd al zo, maar zeker de laatste tijd is dat een levensgroot probleem.

Wanneer je naar het bewijsmateriaal kijkt waarop Louwes is veroordeeld en vaststelt dat het ernstige tekortkomingen bevat, dan weten veel mensen het zeker: jij vindt zeker dat Louwes onschuldig is?

Maar dat is helemaal niet de intentie.

We willen slechts voorkomen dat iemand in Nederland onschuldig achter de tralies belandt op basis van ondeugdelijk bewijs. Wie wil dat niet, zou je zeggen.

Dat geldt voor Louwes en dat geldt ook voor De Jong.

Je mag niet een ander de schuld in de schoenen schuiven met de bedoeling Louwes vrij te pleiten.

Deze weg heeft De Hond bewandeld en hij is daarvoor terecht gecorrigeerd.

Maar het omgekeerde willen we ook niet.

In De Deventer Mediazaak wordt Michael de Jong als dader uitgesloten.

Het zou kunnen dat men daarin gelijk heeft, maar de zekerheid waarmee dit gebeurt, is een raadsel. Hoe weten ze dat zo zeker? Waren ze er soms bij?

Niettemin wordt, in elk geval door Haan, hieruit de conclusie getrokken: De Jong is niet de dader, dus is Louwes de dader.

Vandaar de volgende drie disclaimers.

Disclaimer 1.
Deze website twijfelt aan de deugdelijkheid van het bewijsmateriaal op grond waarvan Louwes is veroordeeld en wil daarom een herzieningsproces. Niets meer, niets minder.

Disclaimer 2.
We weten niet of Louwes de dader is.
Evenmin weten we dat Louwes de dader niet is.

Disclaimer 3.
We weten niet of De Jong de dader is.
Evenmin weten we dat De Jong de dader niet is.

One thought on “Drie disclaimers

  1. Als er een foto zou zijn opgedoken van een verkeersovertreding in Deventer om 21:00 uur dan zou er bewijs zijn dat Louwes loog. Als zo’n foto om 21:00 uur in Lelystad was genomen kan Louwes de moord met aan zekere grenzende waarschijnlijkheid niet hebben gepleegd.
    Wat alleen rest is Bayesiaanse waarschijnlijkheidstheorie: Het ochtendbezoek is vrijwel zeker, de file bij Harderwijk: zo goed als zeker. Het belletje van 20:36 op de A28 bij Nunspeet idem dito, thuiskomst in Lelystad vóór 21:30 uur: een zeer hoge waarschijnlijkheid.
    In deze vier voorbeelden stelt het OM zich, zonder bewijs, op aan de andere zijde, en dat maakt de waarschijnlijkheid dat ze het alsnog goed hebben kleiner dan één procent. Maar helaas, zolang er geen duidelijk novem bovendrijft is Louwes kansloos.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *