Harderwijk of ‘t Harde

Op donderdagavond om 20:36 uur belt Louwes gedurende 16 seconden met mevrouw Wittenberg, het slachtoffer van de moord.

Tijdens een verhoor zegt Louwes (proces verbaal van 29 november 1999):

Ik heb u reeds eerder verklaard dat ik toen dus onderweg was van Utrecht naar Lelystad. Voor zover ik mij herinner vond dit gesprek plaats tussen Harderwijk en ‘t Harde.

Het OM en rechters waren er echter van overtuigd dat hij dit gesprek niet vanaf de A28 kon hebben gevoerd maar wel in of in de omgeving van Deventer en vonden zijn verklaring leugenachtig.

Immers, het gesprek was door een zendmast in Deventer afgehandeld en deskundigen stelden (naar later bleek ten onrechte) dat die vanaf de A28 niet door een mobiele telefoon kon worden bereikt en zeker niet vanaf ‘t Harde, ‘zoals Louwes had verklaard’.

Maar Louwes had helemaal niet verklaard dat hij bij ‘t Harde was. Hij had bij herhaling verklaard dat hij tussen Harderwijk en ‘t Harde reed, waarschijnlijk in de buurt van Nunspeet.

Waarom wilden het OM en rechters hem zo graag in ‘t Harde positioneren?

De volgende verklaring is aannemelijk.

Zelfs bij zekere atmosferische omstandigheden zou een gesprek vanuit ‘t Harde de zendmast niet hebben kunnen bereiken, maar wel vanuit Nunspeet.

Door nu te blijven stellen dat Louwes vanaf ‘t Harde zou hebben gebeld werd hem een belangrijk verweer ontnomen. Vanaf Nunspeet zou een gesprek eventueel nog wel mogelijk zijn geweest, maar vanaf ‘t Harde niet.

In deemzet.nl wordt duidelijk zichtbaar gemaakt dat bij ‘t Harde alleen het bakensignaal van Nunspeet – 10515 kan doordringen en niet het bakensignaal Deventer 14501.

Maar bij Nunspeet ligt dit totaal anders. Daar kan Deventer 14501 wel ontvangen worden. En dat zou het verweer van Louwes ondersteunen.

Zou het opzet zijn dat het OM volhardt in ‘t Harde en hem hierdoor leugenachtig gemaakt?

Dat zou je in een rechtstaat toch niet moeten geloven?

One thought on “Harderwijk of ‘t Harde

  1. In een van eerste documentaires over de DMZ (dacht van Peter R. de Vries) werd gesproken over de mogelijkheid van overbelasting van GSM masten. Dus als er teveel telefoontjes tegelijkertijd gepleegd worden, dan wordt de eerstvolgende doorgeschakeld naar een andere mast. Je zou aan het scenario kunnen denken dat er een (tijdelijke stilstaande) file stond (zelf twee die avond) en dat mensen dan massaal naar huis gaan bellen omdat ze later zijn (of zich gewoon vervelen). Is er in die tijd ooit onderzocht hoeveel gesprekken er via één mast tegelijkertijd konden lopen?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.