Links

Er is in de loop van 23 jaar veel over de Deventer Moordzaak geschreven en gepubliceerd, zowel in hard copy als op internet. Hieronder de belangrijkste boeken, artikelen en links. Ongetwijfeld worden er een paar vergeten.

 1. deemzet.nl
  Deze site wordt al vele jaren tot op de dag van vandaag (7 juli 2022) minutieus bijgehouden. De auteur doet dat met wetenschappelijke precisie. Wil je alles weten over de werking van het mobiele netwerk (het telefoontje), over DNA en de rol hiervan in deze zaak, neem dan vooral een kijkje.
 2. geenonschuldigenvast.nl
  Deze site was een van de eerste die de details heel precies analyseerde. Vele vrijwilligers (oud-rechercheurs, forensische experts, textieldeskundigen) hebben hun bijdragen geleverd. Processen verbaal werden nagevlooid, experimenten werden uitgevoerd (hoe zat het met de druppeltjes op de vloer), vele teksten werden geschreven.
  Hoewel de site nog steeds online staat, lijkt die niet meer te worden bijgehouden. Niettemin een bron van informatie.
 3. De Deventer Moordzaak (Stan de Jong, 2003)
  Dit boek verscheen na een aantal artikelen in HP/De Tijd. Hoewel onderdelen op dit moment niet meer relevant zijn zoals het debacle van het mes en de geurproef geeft het een uitstekende beschrijving van de situatie en de personen die in dit drama een rol speelden.
 4. De Deventer Moordzaak (Bas Haan, 2009; herziene uitgave 2020)
  Hoewel ook dit boek een beschrijving geeft van de Deventer Moordzaak is het voor een groot deel een kruistocht tegen Maurice de Hond die in de ogen van de schrijver geen goed kan doen. Op hun beurt noemen Maurice de Hond en de auteur van deemzet.nl een groot aantal fouten in het boek van 2009. Een openbare discussie hierover heeft nog niet plaatsgevonden.
 5. Leugens over Louwes (Ton Derksen, 2011)
  Dit boek is niet door de eerste de beste geschreven. Prof. Derksen schrijft het met precies dezelfde wetenschappelijke precisie die eerder de levenslang veroordeelde verpleegster Lucia de Berk haar vrijheid terug gaf. Volgens hem blijft niet veel over van de argumentatie op grond waarvan het hof in Den Bosch Ernest Louwes uiteindelijk tot 12 jaar veroordeelde.
  Het boek is zware kost en krijgt niet de aandacht die het verdient.
 6. Zwartboek NFI (2007, groep samenwerkende burgers)
  Dit boek is een uitgave van een groep burgers die gezamenlijk onder de vlag van de website geenonschuldigenvast.nl opereren. Omdat de inhoud gebaseerd is op een groot aantal rapporten die door steeds wisselende burgers zijn geschreven, wordt nergens een specifieke auteur vermeld.
 7. Schuldig (Ernst Louwes, 2009)
  Je zou zeggen: nu hoor je het van de hoofdpersoon zelf. Maar vaak wordt naar zijn boek verwezen om te bewijzen dat hij wel degelijk de dader is. En dat was natuurlijk niet zijn bedoeling. Het grondige boek van Ton Derksen was toen nog niet verschenen.
 8. De Deventer Mediazaak (Annegriet Wietsma, 2021)
  De maakster meent dat het onderzoek naar de ‘De Deventer moordzaak’ ontaardde in een mediahype. In de podcast zou dit proces worden ontrafeld. Maar waar de podcast zou gaan over de rol van de media in deze moordzaak, is deze een kruistocht tegen Maurice de Hond geworden. Geen wonder want de maakster beroept zich nadrukkelijk op het boek van Bas Haan voor wie De Hond bijna een obsessie is.
 9. Podcast De Stentor over de Deventer Moordzaak
  Deze podcast heeft in 2019 veel luisteraars getrokken. Zoals bij zoveel publicaties is ook deze bijdrage niet foutloos. Vreemd is dat niet. In de Deventer Moordzaak gaat het over steeds kleinere details en het is haast onmogelijk hierbij foutloos te werk te gaan.
 10. Interview De Stentor met advocaat-Generaal bij de Hoge Raad mr. Aben.
  Mr. Aben laat in dit interview van september 2020 eindelijk eens van zich horen. De lezer vraagt zich af waarom hij vervolgens niet onmiddellijk zijn onderzoek afrondt en de Hoge Raad om herziening verzoekt. Laten we wel wezen: wettig mag het bewijs mogelijk wel zijn, maar overtuigend kan het al lang niet meer worden gevonden. In juni 2022 heeft hij zijn onderzoek na 9 jaar eindelijk afgerond en de resultaten aan advocaat Knoops van Louwes overhandigd.
 11. Op 27 juni 2022 verschijnen twee artikelen in de Volkskrant van redacteur Wil Thijssen. Zij krijgt (voorlopig) als enige inzage in het rapport van het Coldcaseteam over de Deventer moordzaak en schrijft daarover in de genoemde artikelen. Het team heeft in opdracht van advocaat-generaal mr. Aben alle aspecten van deze zaak onderzocht. De conclusies liegen er niet om. Het is nu de taak van Knoops dit rapport te verwerken tot een degelijk herzieningsverzoek. Een hels karwei dat naar verwachting in het najaar zal worden ingediend.

geenonschuldigenvast

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *